miércoles, 13 de junio de 2012

SOL•LICITUD DE DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PRESTACIÓ D’ATUR

Encara que no esta actualitzat pels diferents serveis territorials i atès que són moltes les consultes i els cessaments de contracte que s'estan produint us adjunto la informació dels diferents serveis territorials. De manera general en la majoria de serveis funciona així.

Podeu sol·licitar el certificat per correu electrònic  o per escrit a l’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació, i de els serveis territorials  informant de les següents dades:


Nom i cognoms,  nom del centre de l’últim nomenament i la data de finalització del contracte.


No es tramitarà d’ofici la documentació per demanar la prestació d’atur dels nomenaments que finalitzen durant els mesos de juny, agost. Per tant, les persones interessades ho hauran de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció i Registre o per correu electrònic, un cop hagin finalitzat el nomenament.

Compatibilitat jornada parcial i subsidi atur 
Cal demanar certificat d’empresa per compatibilitzar el atur amb la jornada de treball.
La prestació i el subsidi per atur seran compatibles amb el treball retribuït a temps parcial  es deduirà del import de la prestació -o subsidi- la part proporcional al temps treballat ( art 221.1 de la LGSS y art 15.1b) 625/1985).Des del mes d’octubre de 2010, el certificat d’empresa per tramitar la prestació d’atur es lliura telemàticament a l’oficina de l’INEM i, per tant, no s’ha de passar a recollir pel Consorci d’Educació de Barcelona i serveis territorials.


Si no s’ha lliurat amb anterioritat cal portar la credencial en el moment de la sol·licitud


Document PDF
Consorci de Barcelona

sol·licitar el certificat per correu electrònic rhgestioeconomica.ceb@gencat.cat , o per escrit a l’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació, informant de les següents dades:

Nom i cognoms, , nom del centre de l’últim nomenament i la data de finalització del contracte.


Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Catalunya CentralMaresme - vallès orientalValles OccidentalGironaLleidaTarragona


No hi ha información  sol,licitud general

Terres de l’Ebre


No hi ha información  sol,licitud general

No hay comentarios: