Màster secundaria


  1. Circular sobre màster MEC any 2009
  2. Resposta  màster M.E.C  any 2009   
  3. Circular sobre màster MEC any 2010
  4. ACORD PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’EXEMPCIÓ DEL MÀSTER D’EDUCATIVA PER A LES LLICENCIATURES EN PSICOLOGIA ANTERIORS A 2009, PER PRESENTARSE A LES OPOSICIONS EN L'ÀMBIT DE PSICOLOGIA EDUCATIVA
                Més informació                 (Font Col.legi Oficial de Psicòlegecs de Catalunya)

Códigos QR / Qr Codes