sábado, 2 de febrero de 2013

TAULES IRPF 2013 I RETENCIONS


TAULES IRPF 2013 I RETENCIONS 

Les taules d'IRPF són les que determinen el percentatge de la nostra renda que caldrà destinar al pagament d'impostos. Aquesta xifra depèn principalment dels ingressos obtinguts i serveix com a base de la planificació fiscal.
Les taules d'IRPF marquen els trams als quals tributa cada contribuent, és a dir, el percentatge dels seus ingressos que ha d'enviar a Hisenda en el pagament de la declaració de la renda.
El Govern és l'encarregat d'establir les taules d'IRPF en funció de les que després es farà el de les retencions d'IRPF a la nòmina.
El passat any 2012 va entrar en vigor un paquet de mesures que va augmentar la càrrega fiscal sobre la major part de declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Aquestes modificacions es van anunciar amb una durada inicial de 2 anys, de manera que aquest any 2013 seria el segon i últim durant el qual haurem de fer front als nous tipus de cotització més elevats. No és previsible doncs que s'anunciïn nous augments, si bé seguirem atents els anuncis del Govern per traslladar qualsevol novetat. 
        
Aquests són els percentatges de retencions IRPF generals, però que per fortuna no s'apliquen de forma directa sobre la nòmina, sinó sobre la base liquidable, que es calcula restant al salari algunes deduccions previstes per la llei i dividides en tres grups que són els següents i que varien depenent de les circumstàncies personals de cada ciutadà:
 
 

 
Per cada concepte deduïble (fills, cònjuge, etc.) Hi ha un import deduïble. D'aquesta manera i per posar un exemple, no estarà subjecte a les retencions d'IRPF qui, segons la taula anterior, tingui un fill i sigui solter, vidu o divorciat, i tingui salaris fins 13.662 euros.
 
Al final, Hisenda té en compte la situació familiar de cada contribuent a l'hora d'establir el capital que detraurà tots els mesos del seu salari per al pagament de lsos impostos. A aquestes es poden afegir apartats addicionals, de manera que, per exemple, els que paguen una hipoteca poden restar dos punts percentuals a la retenció que se'ls practica cada mes.
 
Els que desitgen realitzar càlcul més exacte, poden ingressar a la web i a la pestanya d'afiliats trobareu una aplicació Excel que calcula el percentage exacte de IRPF.

És important destacar que a prinicipi d'any s'ha d'informar a través del Model 145  (trobareu a l'espai de l'afiliat) totes les deduccions que li corresponen, per tal que es calculi la retenció d'IRPF.
 
Serà responsabilitat de l'empresa calcular de manera correcta les retencions i serà la pròpia empresa qui hagi de córrer amb les despeses de qualsevol possible error. Per la seva banda, l'empleat haurà d'informar puntualment de qualsevol canvis que sigui susceptible d'alterar les retencions, com el matrimoni o el naixement d'un fill.
 
Per poder entrar aquest espai es necessària una contrasenya Per demanar vostre contrasenya  cal ser afiliat   Gestió contrasenyes 

No hay comentarios: