UTILITATS NOMENAMENTS TELEMÀTICS

En aquesta secció trobareu els enllaços actualitzats als resultats dels actes de nomenaments telemàtics,si voleu més informació a les webs dels Serveis Territorials del Departament d'Educació.
Llista general del resultat de l’adjudicació

Accés al resultat individual de l’adjudicació

Comunicación de la finalització de l’adjudicació

Consulta les dades de la borsa


Directoris de centres educatius

Substitucions de difícil cobertura

Mestres

Catalunya Central
Consorci
Barcelona Comarques         

Maresme Vallès Oriental    
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona      

Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre


Secundària


Catalunya Central
Consorci
Maresme Vallès Oriental

Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental 

Girona
Lleida
Tarragona    

Terres de l'ebre
                                                                                                                                                                                                 
Borsa de treball de personal docent persones disponibles distribuides per especialitats:* ACTUALIZAT 20/09/2012 *Consorci d'educació de Barcelona 
Barcelona comarques                      
Baix Llobregat                                 
Catalunya central  
Valles Occidental
Valles oriental i maresme                           
Tarragona   
Terres de l'ebre 
Girona 
Lleida

Correu electrònic gestió dels nomenaments telemàtics

Mapa escolar de catalunya

Mapa dels serveis territorials

Directoris de centres educatius

Nou servei 'Contacteu', per contactar amb la Generalitat des del mòbil 

-------------------------------------------------------------------------------------

Normativa per al curs 2013-2014

-----------------------------------------------------------------------------------


Quina ha de ser la jornada del professorat substitut de Primària

Quina ha de ser la jornada del professorat substitut de Secundària

Jornades i sou primària

Jornades i sou secundària

Modalitats de jornades substituts

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

Justificació Absències *novetat*

Informació de la distribució de la jornada laboral del personal substitut en funció de l’horari lectiu assignat al titular

Instrucció 4/2012 de 15 d’octubre sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill menor de 6 anys

 
Resum
 
Informació de la distribució de la jornada laboral del personal substitut en funció de l’horari lectiu assignat al titular


 • Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, 
  per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013)
 • Resolució ENS/1047/2013, de 13 de maig,  
  per la qual s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014. (DOGC. núm 6378, 17.5.2013)
 • Criteris per la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 [PDF,222,80 KB.] (28.6.2013)
 •  

        Per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del punt 4 de l'Acord  
        GOV/60/2012, de 26 de juny, en relació amb les substitucions del personal  
        docent dels centres públics d'ensenyament no universitari per al
        curs 2012-2013
   
  • Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny,
   de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d'11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2011-2012. (DOGC núm. 6160, de 29.6.2012)
  Resolució ENS/1016/2012, de 22 de maig,  per la qual s'estableixen els terminisper a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 (DOGC. núm 6140, d'1.6.2012)


  Gestió de la borsa de treball docent curs 2012-2013

  Substitucions del personal docent dels centres públics d'ensenyament no universitari per al curs 2012-2013


  Titulacions per impartir un ensenyament.

  Accés a la consulta per cos i especialitat

  Accés a la consulta per titulació

  Quina especialitat puc donar a partir de la titulació que tinc ?


  Certificació telemàtica de les activitats de formació
  Els PDF de les resolucions ja inclouen el contingut de tots els documents
  Per accedir-hi has d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (ATRI / EPOCA) que tens assignat