martes, 15 de mayo de 2012

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2012-2013

En aquesta pagina trobareu informació sobre la destinació provisional.

Consulta i modificacions i dades

Consulta provisional del numero d'ordre borsa

Model reclamació

Centres que cal demanar explicitament

No saps com fer la teva sol · licitud vols veure-ho de forma visual


Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2012-2013.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2012 i finalitzaran el 31 d’agost de 2013, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2012-2013 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2012-2013 Presentació de sol·licituds

  • Funcionaris de carrera i amb les pràctiques ajornades dels cossos de mestres, de catedràtics i de professors d’ensenyaments secundaris Termini de presentació: del 17 de maig al l’1 de juny de 2012
  • Personal interí Termini de presentació: del 4 al 18 de juny de 2012
  • Propostes de les direccions dels centres Termini de presentació: del 19 al 27 de juny de 2012

Podeu accedir a la sol·licitud o a la consulta de dades, amb el el codi personal de la XTEC o per mitjà d’un codi temporal. Abans d’emplenar els camps de les diferents pàgines de l’aplicació, consulteu l’ajuda que hi ha a la part superior dreta, ja que sovint s’hi descriuen criteris i requisits que poden condicionar la vostra destinació.

És molt recomanable que llegiu prèviament el document de Preguntes més freqüents. També és important que els funcionaris amb destinació provisional, com a participants forçosos, parin atenció als avisos i ajuts en la priorització de les comarques, atès que per defecte s’ordenen en ordre alfabètic.
Deseu sempre les dades en les diferents fases del procés. Tingueu en compte que la sol·licitud no estarà efectivament enviada, i per tant registrada, fins que no es clica sobre el botó Envia que hi ha al final del procés. Mentre no hàgiu enviat la sol·licitud, la podreu modificar.

Resolució de dubtes o incidències:
  • Incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificada del Departament d’Ensenyament, sau.ensenyament@gencat.cat, telèfon 902 532 100, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius
  • Incidències de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona
Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals
  • Resolució provisional Termini previst: a mitjan juliol de 2012
  • Resolució definitiva Termini previst: a finals de juliol de 2012
Normativa


Resolució ENS/878/2012, de 7 de maig,
per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2012 per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics (DOGC núm. 6128, de 15.5.2012)
Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig,
per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents (DOGC núm. 4884, 16.5.2007).


 Accés a la sol·licitudUTILITATS PER VEURE QUANTS PROFES TENS DAVANT DEL TEU NUMERO I PER ESPECIALITAT

Borsa de treball de personal docent persones disponibles distribuides per especialitats:

Interins de tota catalunya

Centres que cal demanar explicitamentMapa escolar de catalunya

Mapa dels serveis territorialsDel 4 i el 18 de juny de 2012 poden modificar-ne les dades.
El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 4 al 18 de juny de 2012, ambdós inclosos.


Model de reclamació [PDF, 239,52 KB.]

No hay comentarios: