lunes, 27 de febrero de 2012

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2012-2013.

L'objectiu de les proves és comprovar el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat de l'alumnat necessaris per a cursar amb aprofitament els estudis corresponents.

Correspon a les comissions avaluadores dels centres que imparteixen els ensenyaments professionals dur a terme les proves específiques d'accés.

No hay comentarios: