lunes, 16 de abril de 2012

Obertura borsa de diverses especialitats al Regne Unit curs 2012-2013Obertura borsa de diverses especialitats al Regne Unit curs 2012-2013

Convocatòria per a la formació de llistes d'aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat en l'Institut Espanyol «Cañada Blanch» de Londres, en l'agrupació de llengua i cultura espanyoles de Londres i en la secció espanyola de Liverpool (Regne Unit) durant el curs 2012-2013

Especialitats convocades:

1. - Mestres


Audició i Llenguatge
Idioma estranger Francès
música
pedagogia Terapèutica
Educació Primària

2. - Professors d'Educació Secundària

Filosofia
Llatí i grec
Música

Requisitos:


Convocatoria

Duración: Curso completo o sustituciones.

Plazo de presentación:
  • Desde: 16 de abril de 2012
  • Hasta: 30 de abril de 2012
  • Plazo de presentación abierto 
Más información:


Preguntas más frecuentes

consejeria.uk@educacion.es

Convocatoria:

Anexos:

Anexo V Modelo de instancia

Anexo VI Declaración de cumplimiento de requisitos

Anexo VII Modelo de instancia de permanencia en listas

Anexo VIII declaración dominio inglés


No hay comentarios: